Будова Стартера

через стиснуті фрикційні диски. Якщо ПІСЛЯ

пуску двигуна педаль стартера своєчасно

не відпустити, шестірня привода разом

з обоймою і фрикційними дисками, які ма-

ють значно більшу швидкість обертання,

На тракторах МТЗ-50, МТЗ-52, Т-100М,

Т-130, К-700 тощо встановлені стартери

з електромагнітним включенням шестірні

Стартер — це чотириполюсний електро-

двигун постійного струму з послідовним

мотка 5, стального якоря 6 із зворотною

пружиною, контактного диска 4 і клем 14

і 15. Один кінець обмотки 5 приєднаний до

контакта вмикача 1 стартера, а другий —

до клеми 15.

Якщо вмикач 1 встановити в положення

пуску стартера, електричне коло замкне-

ться і по ньому пройде струм по шляху:

плюсова клема батареї—провід—клема

14—провід—вмикач 1—втягувальна об-

мотка 5—клема 15—стартер—«маса»—мі-

нусова клема батареї. Під час проходжен-

ня струму по обмотці 5 тягового реле якір 6

втягується всередину магнітопроводу і ва-

желем 7 вводить шестірню 9 стартера в за-

чеплення з шестірнею 10 маховика. Одно-

часно з якорем тягового реле переміщує-

ться контактний диск 4, який у певний

Стартер

Щоб привести в дію двигун, необхідно зробити підготовчі такти в циліндрах, тобто наповнити будова стартера їх свіжою горючою сумішшю і стиснути її. Ця робота звичайно виконується за допомогою колінчастого вала двигуна. Надійний запуск автомобільного двигуна забезпечується при швидкості обертання колінчастого вала 60—80 об/хв. Таку швидкість забезпечити за допомогою пускової рукоятки дуже важко. Тому для полегшення роботи водія при пуску двигуна використовують спеціальний електродвигун, якій дістав назву стартера.

Стартер. як і генератор, складається з корпуса з полюсними башмаками і їх обмотками, якоря з обмотками і колектором, передньої і задньої кришок, щіток і щіткотримачів. В зв'язку із споживанням значної сили струму, що досягає 600 а, обмотки збудження і якоря виготовляють з товстого проводу. Обмотки полюсних башмаків ввімкнені послідовно до обмоток якоря двома паралельними розгалуженнями по дві обмотки збудження в кожному.

Для кращої провідності щітки виготовляють мідногра-фітними. Дві щітки з'єднані з масою, а дві інші — з обмотками збудження. Щітки закріплені у щіткотримачі 1 притиснуті до колектора пружинами.

Для приведення в рух колінчастого вала двигуна стартер обладнано приводом, що з'єднує вал стартера з вінцем маховика.

Будову стартера показано на рис. 94. Принцип дії стартера заснований на використанні явища взаємодії провідників, по яких проходить струм, з магнітним полем електромагнітів.

Привод стартера повинен забезпечувати з'єднання шестерні стартера з вінцем маховика лише на час пуску двигуна. Зразу ж після початку роботи двигуна вал стартера негайно будова стартера відключається, бо інакше вінець маховика почне обертати вал якоря стартера з дуже великою швидкістю, і витки обмотки якоря можуть бути вирвані з пазів його осердя.

Стартер приводиться в дію механічним або електричним приводом. Механічний привод стартера складається з важеля з вилкою, буферної пружини, кільця, притискної пружини, втулки, посадженої на шліц вала, і муфти вільного ходу з приводною шестернею (рис. 95).

Муфта вільного ходу складається з ведучої обойми, що переміщується на шліцах вала, і веденої обойми з шестернею і чотирма клиноподібними вирізами, в яких розміщені ролики з пружинами. Обертання ведучої обойми спричинює переміщення роликів у вузьку частину вирізів і заклинювання ними веденої обойми на ведучій. Якщо обертати по ходу ведену обойму відносно ведучої, то ролики переміщуються в більш широку частину вирізів і ведена обойма обертатиметься на ведучій вільно.

Вмикання стартера з механічним приводом провадиться натискуванням на педаль (див. рис. 94). Педаль приводить у рух важіль, який пересуває кільце, буферну пружину і муфту вільного ходу, чим спричинює зачеплення її шестірні з зубчастим вінцем маховика. Дальше переміщення важеля спричинює замикання контактів силового кола акумуляторна батарея — стартер за допомогою стержня вмикача з мідним диском. Одночасно з вмиканням силового кола замикаються проводи, які закорочують додатковий опір індукційної котушки.

На автомобілях ГАЗ-53, ЗИЛ-130, ГАЗ-21 «Волга», «Москвич-408» застосовують стартери з будова стартера дистанційним керуванням (рис. 96). Такі стартери обладнані реле вмикання і тяговим реле. Приведення в дію важеля вмикання шестірні стартера і замикання електричного кола здійснюється тяговим реле з двома обмотками: втягуючою і затримуючою.

Втягуюча обмотка ввімкнена паралельно з обмоткою якоря стартера, а затримуюча — послідовно.

Для вмикання стартера необхідно повернути ключ запалювання вправо до відказу. При цьому замикається коло обмотки реле вмикання через генератор. Створене обмоткою реле магнітне поле спричинює замикання його контактів, які замикають коло обох обмоток тягового реле.

Під дією магнітного поля обмоток сердечник тягового реле втягується і за допомогою зв'язаного з ним важеля вводить у зачеплення шестірню привода з вінцем маховика. Одночасно мідний контактний диск на другому кінці стержня замкне силове коло стартера. Коли починає працювати двигун, у генераторі створюється е. р. с. обмотка реле вмикання перебуває під різницею напруг генератора і акумуляторної батареї, магнітне поле обмотки реле зменшується, і контакти під дією пружини розмикаються. В цей час коло затримуючої обмотки розімкнеться, і сердечник тягового реле, а з ним важіль і мідний диск вмикання повернуться у початкове положення і вимкнуть стартер.

Тривалість вмикання стартера повинна бути не більше 5 сек. Повторне вмикання може провадитися з інтервалом 0,5—1 хв, необхідним для відновлення працездатності акумуляторної батареї. Вмикати стартер підряд можна не більше як 2—3 рази.

Категорія. Запалювання | Переглядів. 7049

Призначення будова та принцип дії стартера

Стартер призначений для обертання колінчастого вала під час запуску двигуна. Стартер являє собою електродвигун постійного струму з послідовним або змішаним вмиканням обмотки збудження. Такі двигуни розвивають великий крутний момент на початку обертання якоря. будова стартера

 • 1. Шестерня приводу; 2. Вперте півкільце обгінної муфти, 3. Ролик обгінної муфти; 4. Центруюче кільце обгінної муфти; 5. Зовнішнє кільце обгінної муфти; 6. Кожух обгінної муфти; 7. Вісь важеля приводу включення шестірні стартера; 8. Ущільнювальна заглушка кришки стартера; 9. Важіль приводу включення шестірні стартера; 10. Тяга якоря реле; 11. Кришка стартера з боку приводу; 12. Поворотна пружина якоря реле; 13. Якір реле стартера; 14. Ковзна втулка; 15. Передній фланець реле; 16. Обмотка реле; 17. Стрижень якоря; 18. Ковзна втулка стрижня якоря; 19. Сердечник реле; 20. Фланець сердечника; 21. Щека каркаса обмотки реле; 22. Пружина стрижня якоря; 23. Стягнутий болт реле стартера; 24. Контактна пластина; 25. Верхній контактний болт; 26. Кришка реле; 27. Нижній контактний болт; 28. Кришка стартера з боку колектора; 29. Внутрішня ізолююча пластина позитивного щіткотримача; 30. Гальмівний диск кришки; 31. Гальмівний диск валу якоря; 32. Клема щітки стартера; 33. Колектор; 34. Пружина щітки: 35. Щіткотримач; 36. Щітка стартера; 37. Вал якоря; 38. Втулка кришки стартера; 39. Шунтовая котушка обмотки статора; 40. Полюс статора; 41. Корпус стартера: 42. Обмотка якоря; 43. Обмежувач ходу вимикання шестерні: 44. Обмежувальний диск ходу шестірні; 45. Повідкові кільце; 46. Центрувальний диск; 47. Маточина обгінної муфти; 48. Буферна пружина; 49. Вкладиш маточини обгінної муфти; 50. Втулка шестерні приводу; 51. Обмежувальне кільце ходу шестірні; 52. Стопорне кільце; 53. Запекла шайба валу якоря; 54. Регулювальна шайба осьового вільного ходу; 55. I. Схема роботи обгінної муфти; 56. II.Схема включення стартера.
 • У стальному корпусі закріплено чотири стальних полюсних осердя, на кожному з яких встановлено котушку обмотки збудження. Між полюсними осердями розмащено якір, підшипниками вала якого є втулки, запресовані в отвори кришок і корпусу і пластини. В пази осердя якоря, складеного з пластин трансформаторної сталі, вмонтована обмотка, що має окремі секції, кінці яких припаяні до ізольованих одна від одної мідних пластин колектора. До колектора притиснуто чотири щітки. Дві щітки ізольовані від маси, а дві інші — з'єднані з нею„ Привод стартера, який передає крутний момент від якоря колінчастому валу двигуна, складається з муфти вільного ходу і шестірні. Ці деталі можна переміщати по шліцах вала якоря стартера за допомогою важеля. Тягове реле встановлюють на корпусі стартера. Воно має котушку з двома обмотками і порожнисте осердя, в яке може втягуватися стальний якір. з'єднаний сергою і пальцем з важелем привода стартера.

  Стартер кріплять болтами до картера маховика двигуна, у вікно якого входить виступаюча частина кришки корпусу стартера.

  Принцип дії

  Коли водій поверне ключ у замку запалювання за годинниковою стрілкою в положення "стартер", то по обмотці додаткового реле піде струм від акумуляторної батареї, осердя реле. намагнічуючись притягує якір і замикає контакти цього реле, в коло акумуляторної батареї вмикаються обмотки тягового реле. Магнітне поле цих обмоток втягує якір реле стартера. який повертає важіль привода стартера на осі і переміщує муфту вільного ходу і шестірню до зчеплення останньої із зубчастим вінцем маховика. В кінці ходу якір реле стартера за допомогою контактного диска з'єднує контактні пластини(болти) внаслідок чого обмотки стартера вмикаються в коло батареї. Коли струм проходитиме через обмотку збудження, то між полюсними осердями стартера утвориться сильне магнітне поле, що взаємодіє з провідниками обмотки якоря, по якій також іде струм, і якір починає обертатися. За допомогою шестірні і зубчастого вінця маховика якір обертає колінчастий вал двигуна.

  Як тільки двигун почне працювати і частота обертання його колінчастого вала зростатиме, вінець маховика обертатиме зчеплену з ним шестірню привода стартера з частотою, яка в кілька разів перевищує частоту обертання вала стартера. Проте обертання шестірні не передається валу якоря, оскільки муфта вільного ходу допускає вільне обертання шестірні відносно вала в напрямі обертання якоря (дає можливість шестірні обгонити вал). Для вимкнення стартера водій відпускає ключ запалювання, який під дією пружини ротора замка автоматично повертається в положення запалення. Внаслідок цього струм в обмотці додаткового реле переривається і його контакти розмикають коло обмоток тягового реле, яке в свою чергу вимикає стартер від батареї. При цьому пружина якоря втягуючого реле поверне його в початкове положення, важіль виведе шестірню із зачеплення із зубчастим вінцем маховика.

  Тримати ключ замка запалювання стартер після запуску двигуна не рекомендується, оскільки тривала робота муфти вільного хода, особливо при великій частоті обертання вала двигуна, призводить до швидкого спрацювання, перегрівання і навіть пошкодження її деталей (роликів і обойм). Тому відразу після запуску двигуна ключ запалювання слід відпустити, даючи можливість йому повернутися в положення запалення при якому тягове реле роз'єднує шестірню з вінцем маховика.

  Стартери автомобіля ГАЗ-24 «Волга» і ЗИЛ-130 мають таку саму будову, як і в автомобілі ГАЗ-53А. Потужність стартера автомобілів ГАЗ-24 «Волга» і ГАЗ-53А дорівнює 1,03 кВт (1,4 к. а), ЗИЛ-130 — 1,1 кВт (1,5 к. а).

  У момент вмикання стартер живиться струмом у кілька сотень амперів. Щоб не розрядити і не пошкодити акумуляторних батарей (жолоблення пластин), особливо під час запуску холодного двигуна, слід вмикати стартер не більше як на 10 с. Повторно стартер можна вмикати через 1 хв, щоб батарея за цей час відновила свою працездатність (нова порція електроліту дифундує в активну масу пластин).

  Часткове розбирання, вивчення будови й роботи, складання стартера.

  Лабораторно-практичне заняття № 16

  Тема: Часткове розбирання, вивчення будови й роботи, складання стартера.

  Мета заняття: Одержати практичні навички розбирання й складання стартера; вивчити будову й роботу стартера; вияснити місце встановлення стартера на двигуні, а також включення в коло електрообладнання автомобіля.

  Матеріальне забезпечення: Двигун сучасного автомобіля з встановленим і підключеним в електричне коло стартером; стартери СТВ-8; СТ-130АІМ або СТ-130 Б для розбирання й складання; акумуляторна батарея; муфта вільного ходу стартера; схеми і плакати електрообладнання автомобілів ЗІЛ-130; ГАЗ-53А; КрАЗ-260.

  Обладнання й інструменти: Ключі гайкові двосторонні 17 мм; плоскогубці; викрутка, молоток; штангенциркуль, слюсарний верстат; ганчірки.

  Вказівки до роботи: Знятий стартер розбирають складають на верстаку і встановлюють на двигун. Під час умикання стартера повинні збігатися момент замикання його електричного кола і момент повного зачеплення шестерні приводу з вінцем маховика. Для цього після складання стартера його треба відрегулювати так, щоб контакти вмикача замикались тоді, коли шестерня приводу не дійшла до свого крайнього положення на 1 мм.

  Порядок виконання роботи

  Завдання 1. Вивчити теоретичну частину

  Користуючись схемами, плакатами, літературою, а також стартером СТ-1 ЗО-А, вивчіть його будову, схему роботи, способи кріплення.

  Щоб запустити двигун, потрібно колінчастому валу двигуна надати відповідну частоту обертання, яка називається пусковою частотою обертання колінчастого вала двигуна. Такою частотою запуску для запуску карбюраторного двигуна є обертання колінчастого вала двигуна з частотою 40-80 хв'1 і 120-200 хв'1 — для дизеля. Автомобільні двигуни можна запускати від руки й електричним стартером.

  Запуск від руки застосовують для карбюраторних двигунів як резервний засіб, якщо акумуляторна батарея розрядилась і стартером не можна провернути колінчастий вал.

  Систему механізмів, які забезпечують включення й роботу стартера при запуску двигуна, становлять систему запуску двигуна.

  Система запуску двигуна складається зі стартера, акумуляторної батареї, вмикача системи запуску, реле увімкнення стартера, провідників струму електричного кола.

  Стартер являє собою електродвигун постійного струму з послідовним або змішаним збудженням, механізм приводу (муфта вільного ходу) й механізм керування.

  Стартери розрізняють по типах механізму приводу й керування. Механізм приводу як пристрій, який забезпечує введення і утримання шестерні стартера з вінцем маховика двигуна під час запуску і передає на нього від стартера необхідний крутильний момент, а також запобігає розносу якоря електродвигуна, може бути механічним (примусовим), інерційним (автоматичним) і електромагнітним (примусово-автоматичний).

  будова стартера

  При механічному приводі (Мал.16.1) шестерня стартера примусово вводиться і виводиться під дією сили людини (водій керує окремою педаллю стартера). Цей тип приводу застарілий і на сучасних автомобілях не застосовується.

  Інерційний привод (Мал.16.2) — конструктивно найпростіша форма шестеренчастого привода. На такому приводі на початку обертання якоря стартера обгінна муфта рухається вперед по спіральних шліцах, яка у початковий момент не обертається через власну інерцію спокою.

  При зачепленні шестерні якоря стартера з вінцем маховика відбувається сильний удар, який частково пом'якшується буферно-приводною пружиною. Так як це приводить до швидкого зношення зубів шестерні обгінної муфти і вінця маховика, то він має мале застосування у більшості автомобілів. При першому спалаху пальної суміші в циліндрі двигуна муфта, під дією максимально стиснутої буферноприводної пружини, по спіральних шліцах повертається в початкове положення.

  Але не завжди в двигуні після першого спалаху робочої суміші (особливо зимою) усі циліндри починають працювати стабільно. З цією метою ввімкнення стартера доводиться повторювати декілька разів. А ;е приводить до прискореного процесу спрацювання деталей стартера і маховика колінчастого вала двигуна.

  Електромагнітний привод - на відміну від механічного, затискання на важіль увімкнення стартера 5 (Мал. 16.3) здійснює шток реле запуску 2 при ввімкненні його соленоїда, також примусово вводячи шестірню стартера з обгінною муфтою 7 у запиленні з вінцем маховика.

  За способом керування стартери можуть бути з безпосереднім — механічний привод і дистанційним керуванням — інерційним або електромагнітним приводом.

  На сучасних автомобілях використовують стартери з електромагнітним приводом і дистанційним керуванням - із кабіни водія. При такому керуванні стартер можна увімкнути лише після ввімкнення запалювання. Стартери являють собою майже однакові за конструкцією електричні двигуни постійного струму різняться лише схемою з'єднання обмоток (послідовне або мішане), перерізом провідників електричного струму, механізмами приводу керування і т.д.

  будова стартера

  Електродвигун стартера (Мал.16.4) складається із корпуса 15 з полюсними сердечниками 20, на яких розміщуються обмотки збудження, якоря. Корпус, закритий кришками 18 і 9, в яких запресовані міднографітові втулки. В цих втулках обертається вал якоря 16. До колектора 17 якоря 16 пружинами 22 притискуються чотири мідно-графітові щітки 24, встановлені в щіткотримачі 21.

  Корпус електродвигуна стартера виготовляють із сталі. Він може бути зварним або виконаним із суцільнотягнутої труби. Полюси 20 виготовляють гарячим штампуванням із сталі. Кришку 9 виливають із чавуну або алюмінієвого сплаву. Кришку 18 виливають з алюмінієвого сплаву. На задній кришці закріплені щіткотримачі 21 коробчатого типу. На стартерах великої потужності застосовують щіткотримачі, у яких встановлюють по дві щітки в один ряд. На корпусі електродвигуна стартера закріплене тягове реле.

  Так як електродвигун стартера споживає струм великої сили, обмотка збудження, яка розміщується навколо полюсів, виготовляється з мідної шини з невеликою кількістю витків. У стартерах невеликої потужності обмотки збудження вмикаються послідовно, а стартерах середньої й великої потужності — паралельно-послідовно. Обмотка збудження розділена на два витки (Мал.16.3), початки витків підключені до ізольованого затискача на корпусі, а кінець — до двох додатних щіток. Від'ємні щітки з'єднані з корпусом. У цьому разі опір чотирьох (на чотирьох полюсах) дорівнюватиме опорові однієї котушки.

  Якір 16 (Мал.16.4) стартера складається із вала 13, залізного пакета, обмотки і колектора 17. Вал 13 якоря обер-гається у двох міднографітових втулках, вставлених у кришках корпусу. Пакет, набраний із пластин електротехнічної сталі, які, для зниження його нагрівання вихровими струмами, покриті лаком або окалиною. Обмотка якоря, яка вкладена в пази пакета, виготовляється із прямокутного мідного дроту великого перерізу.

  Дистанційний привод ввімкнення стартера включає: вмикач стартера; реле ввімкнення і втяжне реле.

  Реле ввімкнення служить для запобігання контактів вмикача стартера від підгоряння.

  Втяжне реле, яке розміщується на корпусі електродвигуна 9, служить для введення шестерні приводу в зачеплення із зубчастими обручем маховика двигуна й ввімкнення електричного кола стартера.

  будова стартера

  Втяжне реле складається із якоря 4 (Мал. 16.5) з пружиною 8, який через скобу 9 шарнірно зв'язаний з вилоподібним важелем 10, втяжної 4 й утримуючої 3 обмоток, нерухомих контактів реле 1, рухомих контактів реле 2, захисного кожуха 6 (Мал.16.4), регулювального гвинта 5, магнітоелектричного провідника 26, затискачів.

  Механізм з'єднання стартера із зубчастим обручем маховика складається із шестерні 11 (Мал. 16.4), муфти вільного ходу 12, рухомої муфти приводу 14, важеля 7, через який муфта приводу 14 з'єднується з якорем втяжного реле.

  Під час запуску двигуна якір 4 втяжного реле, втягуючись магнітним полем обмоток 3, перемішує важіль 7 і зв'язану з ним муфту 14 приводу. При цьому шестерня 11 стартера входить у зачеплення із зубчастим вінцем маховика двигуна. Рухомий контакт 2 тягового реле замикає коло електричного струму через нерухомі контакти: акумуляторна батарея - електродвигун стартера, і якір стартера починає обертатись.

  Шестерня 11 із валом електродвигуна стартера з'єднується муфтою вільного ходу, яка передає крутильний момент із вала на маховик і роз'єднує вал від маховика після запуску двигуна, а значить, запобігає "розносу" якоря стартера.

  Муфти вільного ходу бувають роликові, храпові і фрикційні. Через те, що в момент запуску двигуна муфта працює в режимі обгону, вона має другу назву - обгінна.

  будова стартера

  Основними частинами муфти вільного ходу (Мал.16.6) є: ведуча обойма 2 з втулкою 5, веденої обойми 8 і шестерні 1. В чотирьох пазах змінного перерізу ведучої обойми 2 розміщені кулі (плунжери) 3, на які тиснуть пружини 9. Зусиллям пружин кулі (плунжери), відтиснуті у звужену частину пазів, заклинюють обойми, завдяки чому обертання вала якоря передається на зубчастий обруч маховика.

  Після запуску двигуна частота обертання веденої обойми 8 значно перевищує частоту обертання ведучої, кулі (плунжери) відсовуються в розширену частину пазів (пружини стискаються), ведуча й ведена частини муфти роз'єднуються. У автомобілів типу КамАЗ, після запуску двигуна втулка 5 накручується на черв'ячний наріз вала і цим виводить шестерню із зачеплення й зубчастим обручем маховика, рухомий контакт відводиться з під нерухомого контакту, електродвигун стартера вимикається.

  будова стартера

  Завдання 2. Розібрати стартер

  • Викрутіть гвинти кріплення захисного ковпака (стрічки) 23 і зніміть його (Мал.16.7).
  • Викрутіть чотири гвинти, якими кріпляться провідники до щіткотримачів. Підніміть кінці пружин і вийміть щітки 20 із щіткотримачів. Щітки й щіткотримачі пронумеруйте, щобпри складанні щітки були встановлені на свої місця.
  • Викрутіть, за допомогою викрутки, стяжні гвинти (шпильки) З кришки до корпусу стартера.
  • Зніміть задню кришку 2 з боку колектора від корпуса 4 і вивчіть її конструкцію, а також кріплення й конструкцію щіткотримача 21.
  • Викрутіть чотири гвинти кріплення кришки втяжного реле 36 і три гвинти кріплення його до корпусу 37.
  • Зніміть вісь 13 важеля приводу, попередньо поставте від мітку положення осі відносно кришки.
  • Від'єднайте від корпусу 4 передню кришку 11 разом із якорем 17 і приводом.
  • Викрутіть гвинт кріпленняпроміжної опори 5 і зніміть їїз кришки приводу 11.

  Зніміть із вала якоря 17 муфтувільного ходу 7, регулювальнішайби, упорну втулку 12, упорну шайбу, пружне кільце 8.

  будова стартера

  Розберіть привод, для цього:

  а) затисніть обойму й муфту вільного ходу в лещатах (Мал.16.8), стисніть буферну пружину 3 і вийміть стопорне кільце 5 з боку муфти;

  б) зніміть ведучу обойму і буферну пружину з втулки 4.

  Вивчіть роботу муфти вільного ходу при провертанні колінчастого вала і після початку роботи двигуна.

  Розберіться в будові якоря електродвигуна стартера й приєднання вивідних кінців обмотки до пластинок колектора.

  Розберіться в будові корпусу електродвигуна стартера, полюсів з обмотками збудження й приєднання кінців обмотокдо щіток і клем.

  У втяжному реле зніміть кришку 24 (Мал.16.7), запірну шайбу і контактний диск 26 із штока.

  Виясніть будову й роботу механізму включення стартера.

  Розберіться, як включається стартер в електричне поле і прослідкуйте хід струму в обмотках якоря й обмотках збудження (статора) (Мал.16.5).

  Завдання 3. Скласти стартер

  1. Вставте в корпус приводу 11 (Мал.16.7) складену муфту вільного ходу та її складові: 12, 8, 9.

  З'єднайте вилоподібний важіль 14 із деталлю в муфті вільного ходу і сумістіть отвір кріплення важеля з отвором у напливу корпусу. Уставте в отвір палець із пружиною.

  Накладіть на муфту вільного ходу текстолітову шайбу, закрийте корпус проміжною опорою 5, сумістіть отвори кріплення і загвинтіть гвинти.

  Вставте якір у корпус 4 електродвигуна стартера, кришку на місце, щітки в щіткотримач, а кінець вала якоря вставте у втулку кришки. Сумістіть отвори кришки стартера з отворами із різзю кришки механізму приводу, вставте в отвори два стяжні гвинти і закріпіть кришку та корпус.

  Встановіть на місце втяжне реле 18 на корпус електродвигуна стартера. Контактну пластину 37 отвором надіньте на контактну шпильку стартера. Затисніть контактну пластинкугайкою із шайбою і закріпіть гвинтами корпус вмикача.

  Завдання 4. Скласти опис деталей стартера і заповнити таблицю

  Запуск крокового двигуна. Частина 1.

  Описание:

  Запуск крокового двигуна 28BYJ-48 з драйвером ZC-A0591.

  Частина 1.

  КШПЛ Музика С.М. запуск основного двигуна трактора

  Описание:

  Описание отсутствует.

  Оставьте комментарий!

  Комментарий будет опубликован после проверки

  Выберите человечка с поднятой рукой!

  При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.