Генератори

Генератори та їх види

Імпульсні генератори як частина приладів в цифрових системах оброблення сигналів. Інженерні розрахунки параметрів генераторів методом реактивних елементів. Підключення джерела постійної напруги. Генератор на лавиннім транзисторі з діодним навантаженням.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Подобные работы

Паливо як основне джерело теплоти для промисловості та інших галузей господарства, його різновиди та відмінні риси, особливості використання. Склад твердого та рідкого палива. Горіння палива і газові розрахунки. Тепловий баланс котельного агрегату.

курсовая работа [250,1 K], добавлена 07.10.2010

Проходження прямокутних імпульсів напруги через елементарні RC-, RL-, RR- кола. Вплив величини параметрів кола на спотворення сигналу. Вимірювання параметрів сигналів, які характеризують спотворення сигналів при проходженні через лінійні інерційні кола.

лабораторная работа [2,5 M], добавлена 10.05.2013

Структурна схема низьковольтного джерела вторинного електроживлення. Розрахунок елементів силового ланцюга і параметрів однофазного мостового автономного тиристорного інвертора струму. Двотактна напівмостова схема перетворювача напруги з самозбудженням.

курсовая работа [1,3 M], добавлена 25.05.2014

Класифікація приладів електровимірювань. Умовні позначки, які наносяться на електровимірювальні прилади. Електровимірювальні прилади магнітоелектричної системи. Розрахунок опорів набору шунтів та додаткових резисторів при вимірюванні постійної напруги.

курсовая работа [148,1 K], добавлена 09.02.2010

Характеристика експлуатації, режимів роботи та основні причини пошкодження генераторів. Виникнення короткого замикання, встановлення струмового захисту від перевантаження генераторів, ушкодження ротора. Суть асинхронного режиму роботи гідрогенераторів.

реферат [16,2 K], добавлена 03.04.2011

Графік вольт-амперної характеристики нелінійного елемента. Визначення режиму роботи елементів нелінійного ланцюга при заданій напрузі джерела живлення, параметрів нелінійного елементу в робочій точці. Лінеаризована схема для режиму малих сигналів.

курсовая работа [4,5 M], добавлена 10.05.2013

Принципи побудови цифрових електровимірювальних приладів. Цифрові, вібраційні, аналогові та електромеханічні частотоміри. Вимірювання частоти електричної напруги. Відношення двох частот, резонансний метод. Похибки вимірювання частоти і інтервалів часу.

курсовая работа [1001,3 K], добавлена 12.02.2011

Види систем електричного живлення, планування та основні вимоги до них. Джерела безперебійного й гарантованого електроживлення. Електромеханічні перетворювачі напруги. Вибір схеми інвертора, опис принципу дії. Собівартість виготовлення блоку живлення.

дипломная работа [3,2 M], добавлена 21.02.2011

Навчальна, розвиваюча та виховна мета уроку. Загальний опір електричного кола з послідовним з’єднанням елементів. Визначення струму та падіння напруги на ділянках кола. Знаходження загального опору кола. Визначення падіння напруги на ділянках кола.

конспект урока [8,5 K], добавлена 01.02.2011

Методика та головні етапи розрахунку підсилювача звукової частоти на біполярному транзисторі за схемою включення зі спільним емітером. Визначення параметрів підсилювача звукової частоти на польовому транзисторі за схемою включення зі спільним витком.

курсовая работа [3,5 M], добавлена 26.10.2013

Самые новые

ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ (8)

Толстих О.В. СВІТОВИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАМИ: КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ (11)

Регіони України у післякризовий період: ризики та пер- спективи розвитку: аналіт. доп. / C. О. Біла, О. В. Шевченко, В. І. Жук, М. О. Кушнір [та ін.]; за ред. С. О. Білої. – К. НІСД, 2011. – 104 с. (12)

Сідак В.С. ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УРАЇНИ (13)

A.Й. ПРИСЯЖНЮК. АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ (13)

(Рефераты)

Набока Людмила Віталіївна. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ (13)

(Рефераты)

Україна 2020 Стратегія національної модернізації (10)

Системи и компоненти за самостоятелно захранване

Ние предлагаме малки вятърни генератори (ветрогенератори), фотоволтаични (PV ) соларни панели, инвертори, соларни контролери, LED прожектори и лампи и хибридни вятърно-соларни системи за производство на електроенергия, с мощности от 30W до 30kW, използващи възобновяеми източници на енергия.

Кратко описание на вятърните генератори:

Ветрогенераторите, превръщат кинетичната енергия на вятъра в електрическа. Имa три типа малки вятърни генератори- за самостоятелно захранване, за включване към електрическата мрежа и за смесено захранване.

Предлаганите от нас ветрогенераторни системи се състоят от вятърен генератор, контролер и инвертор. Функциите на всеки един от компонентите са, както следва:

  • вятърен генератор. улавя" кинетичната енергия на ветровия поток;
  • контролер: преобразува електрическата енергия, подадена му от ветрогенератора в DC електричество, с което зарежда акумулаторни батерии;
  • инвертор: преобразува DC-електричеството от акумулаторните батерии в АC 220V/380V 50Hz.

“Генератори та їх види”

2.2.1. Транзисторні мультивібратори. 10

Мікроелектронні прилади і обладнання є складовою частиною апаратів і систем практично всіх галузей науки і техніки. Номенклатура мікроелектронної апаратури зростає надзвичайно скоро. В даний день перед спеціалістом-розробником стоїть завдання правильного вибору і оптимального використання готових мікросхем. В тому випадку, коли параметри виготовлених мікросхем не задовольняють ріст потреб науки і техніки, виникає проблема удосконалення їх характеристик за допомогою відносно простих зовнішніх сполучень.

На першому етапі створення мікроелектронної апаратури функціональні вузли і блоки компонували в метало-скляним, керамічним і пластмасовім корпусах разом з великім числом дискретних елементів. Для монтажу використовувались друковані плати. В даний час конструктивною основою мікроелектронної апаратури є метод компановки без корпусних мікро зборок в обємні функціонально закінчені герметичні вузли. Такий метод дозволяє в 3. 4 рази знизити масу і габаритні розміри однотипних виробів.

Особливістю мікроелектронної апаратури являється широке використання математичними методами рішення всіх задач. Засобами мікроелектроніки можна змоделювати математичні вирази довільної складності. Якщо раніше математику застосовували для аналізу і синтезу радіотехнічних схем і обладнань, то тепер математика служить вихідною точкою вирішення радіоелектронними обладнанням задачі. Сьогодні математика і електроніка стали тісно повязаними дисциплінами.

Сучасний спеціаліст, а тим більше спеціаліст майбутнього повинен мати ґрунтовну загальноосвітню і політехнічну підготовку, знати основи сучасного виробництва, вміти самостійно освоювати нову техніку, успішно її експлуатувати, в разі потреби легко переходити від розвязання одних виробничих завдань до інших.

Основою сучасних електронних приладів є цифрові схеми логічних кіл, регістрів, лічильників, таймерів, комутаторів, дешифраторів, суматорів, перетворювачів та ін. Фізичні принципи роботи цих схем і методи конструювання складних систем повинні знати не тільки спеціалісти, які обслуговують електронну техніку, а й користувачі.

Імпульсні генератори – складають частину дуже багатьох електронних приладів, причому домінуюче місце вони займають в цифрових системах оброблення сигналів. Імпульсні генератори будуються на різних елементах. Основним вузлом генератора являється час задаючий ланцюгом на елементах L. R. C. Пасивні елементи застосовуються в сполученні з активними. Враховуючи паразитне розподілення опорів, індуктивності і ємностей і розділення параметрів електричних пристроїв, можна уявити собі всю складність обрахунку імпульсних генераторів для використання в широкому діапазоні частот.

Для спрощення інженерних розрахунків параметрів генераторів можна використовувати приближений метод представлений опором реактивних елементів. Залежність струм І, протікаючого через ємність С, від прикладеної напруги U визначається вираженим Позначимо dU = IdR C. де R C – деякі еквівалентні опори ємності. Тоді Інтегруючи одержимо . Аналогічні перетворення проведемо до індуктивності, виходячи із формули . Позначимо dl = Udq L , де q L – деякий еквівалентний провідник індуктивності. Тоді В результаті реактивні елементи зводяться до деякого активного аналогу. Тепер для розрахунку параметрів складного ланцюга, складаючогося із великої кількості елементів L і C. можна використовувати закон постійного струму, а вони, як відомо, більш доступні і прості.

Для очевидності проведених перетворень розглянемо прості і широко розповсюджені приклади. Почнемо з підключення джерела постійної напруги де R С ланцюги (мал.1,а).

мал.1

При заміні ємності еквівалентним опором одержимо формулу для струму і для напруги

Якщо врахувати, що , то одержимо ; при маємо . Тут при і при . Напруга на конденсаторі змінюється по закону, близькому до експоненціальному.

Тепер розглянемо підключений до джерела напруги RL ланцюга. Напруга на індуктивності буде виражатися формулою , де . Якщо , то , а при . Закон зміни цієї напруги близький до експоненціального: . Визначимо різницю між цими формулами . Графік залежності А 1 від a показаний на мал.1,б. Як видно з графіка, максимум значення А 1 досягається призначення a =2. 3. Значення похибки А 1 можна зменшити, якщо ввести деякий емпіричний коефіцієнт. На тому ж малюнку проведені ламані для функції Враховуючи ці функції, можна значно підвищити точність інженерних розрахунків.

Добавлена возможность экспресс-расчета

Описание:

Теперь можно сначала сделать набор деталей в Справочнике (каталоге), а потом уже создать новый Документ. При работе со справочником, когда кнопка Внести не активна, добавлена возможность выбора шаблона из текущего перечня для создания нового документа. В созданный документ будут внесены результаты расчета. ВНИМАНИЕ! Результаты будут внесены в новый документ, где необходимо самостоятельно указать износ деталей, стоимость работ и т.п.

Курсовая работа с нуля.

Описание:

Посмотрев данное видео, Вы получите основные навыки работы с Microsoft Word 2013, необходимые для написания курсовой работы или реферата.

Такие навыки как:

- Обработка текста по ГОСТу (шрифт, отступы, поля);

- Составление и оформление структуры курсовой/реферата (работа со стилями, разрывы страниц, заголовки).

ОНЛАЙН ГЕНЕРАТОР СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ http://spisok-literaturi.ru/sozdat-sp...

ОНЛАЙН ГЕНЕРАТОР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА http://spisok-literaturi.ru/sozdat-ti...

НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ В Word //www.youtube.com/watch?v=885Sgp...

ВИДЕО "Курсовая работа с нуля." -ЦЕНЗУРНАЯ ВЕРСИЯ //www.youtube.com/watch?v=apkrVM...

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.