Коробка Передач Газ 53

Будова коробки передач.

коробка передач газ 53

Розріз коробки передач автомобіля ГАЗ-53А:

1 — ведучий вал; 2 — шестірня ведучого вала; 3 — фіксатор; 4- кришка; 5 — замок; 6 — важіль переключання передач; 7 і 11 — вилки; 8 і 18 — шестірні третьої передачі; В і 17 — шестірні другої передачі; 10 — повзун; 12 і 15 — шестірні першої передачі; 13 — фланець; 14 — ведений вал; 16- блок шестерень заднього ходу; 19 — картер; 20 — шестірня постійного зачеплення; 21 — проміжніїй вал; 22 — синхронізатор; 23 — роликовий підшипник

Ведучий вал 1 коробки передач автомобіля ГАЗ-53А установлено переднім кінцем у торці колінчастого вала, а заднім — у чавунному картері коробки передач. Шестірня 2 ведучого вала постійно зчеплена з шестірнею 20 проміжного вала 21, який обертається на роликовому і кульковому підшипниках. Ведений вал 14 переднім кінцем спирається на роликовий. підшипник 23, встановлений у торці ведучого вала, а заднім — на кульковий підшипник. На веденому валу розміщено синхронізатор 22 і шестерні третьої 8, другої 9 і першої 12 передач.

Для включення заднього ходу є блок 16 шестерень, який можна переміщувати по окремій осі. Усі шестерні і вали з підшипниками розміщують у литому чавунному картері 19.

Для безударного (безшумного) включення передач переднього ходу в коробці передач установлені синхронізатори.

Розглянемо будову і принцип дії синхронізаторів. які використовуються для включення третьої і четвертої передач.

коробка передач газ 53коробка передач газ 53

Синхронізатор

а- розріз, б-деталі, 1 -вилка, 2 муфта, 3- шестерня 3-ї передачі, 4- шестерня ведучого вала, 5- маточина, 6- пружина, 7- сухар, 8- блокуюче кільце

Маточину 5 установлюють на шліцах веденого вала коробки передач. У пазах маточини розміщено три сухарі 7, які своїми виступами входять у кільцеву канавку на внутрішній поверхні муфти 2 включення третьої і четвертої передач.

Під час включення третьої передачі муфту переміщують з нейтрального положення назад, і її шліци входять у зачеплення із зубчастим вінцем шестірні 3, після чого ця шестірня може обертатися тільки разом з веденим валом. На початку свого переміщення муфта тягне за собою три сухарі 7, які, натискаючи своїми торцями на блокуюче кільце 8, переміщують його в бік шестірні 3 і примушують внутрішню конусну поверхню кільця притиснути до конусної поверхні шестірні. В результаті тертя між дотичними поверхнями цих деталей частота обертання шестірні 3 і муфти зрівнюється. Після нього муфта 2 під дією сили, яка передається від вилки включення, безударно зчеплюються з вінцем шестірні 3. Так само включається четверта передача при переміщенні муфти 2 вперед до зачеплення її шліців із зубчастим вінцем шестірні 4 ведучого вала.

Другу передачу включають зачепленням шліців шестірні 17 (див. 1 малюнок)) із зубцями шестірні 9, першу передачу включають переміщенням шестірні і 2 до зачеплення з шестірнею 15, а задній хід — переміщенням вперед блока 16 шестерень. При цьому менша шестірня блока 16 зачіплюється з шестірнею 22, а велика — з шестірнею 15.

Зверху картер закривають кришкою 4, в якій установлено механізм переключення, що складається з повзунів 10„ замків 5, фіксаторів 3 і важеля 6 переключення передач.

Фіксатори 3 у кришці коробки передач утримують у певному положенні шестірні під час включання передач. Фіксатор складається з пружини і кульки. Кулька входить у спеціальний виріз на повзуні і силою пружності пружини утримує повзун від самовільного переміщення. Замки 5, що розміщені між повзунами, запобігають одночасному переміщенню двох повзунів, тобто одночасному включенню двох передач. Замок складається із сухаря, який при переміщенні одного з повзунів, входить у виріз іншого, перешкоджаючи переміщенню останнього.

Коробка передач автомобіля ЗИЛ-130.

У чавунному картері 1 коробки передач на передній стінці встановлюють ведучий вал 11, який виготовляють як одне ціле з косозубчастою шестірнею постійного зачеплення і внутрішнім зуб¬частим вінцем 8. Він обертається у двох підшипниках. коробка передач газ 53

Коробка передач автомобіля ЗИЛ-130:

а — складена; б — синхронізатор; в і г — схеми дії синхронізатора; д — шестерні, що включаються при передачі заднього ходу (передача виключена); е — положення важеля переключення передач; 1 — чавунний картер; 2, 48, 49, 52 — косозубчасті шестерні проміжного вала; З — проміжний вал; 4 і 10 — роликові підшипники; 5 — каретка синхронізаторів; 6 блокуючі пальці; 7—-кільце; 8— внутрішній зубчастий вінець; 9 ведений пал; 11 — ведучий вал; 12 — кришка підшипника; 13 і 32 — кулькові підшипники; 14—корпус фіксатора; 15, 26 і 27 —- повзуни; 16 — кришка картера; 17—штифтовий запобіжник; 18—проміжний важіль; 19 — вісь; 20 — важіль переключання передач; 21 —фіксуючий палець; 22 і 23 — пилки; 24 — пружина фіксатора; 25, 31 і 35 — кульки; 28 — прямозубчасті шестірня; 29—болт; ЗО — штифт; 33 — шестірня привода спідометра; 34 — опорний палець; 36 — пружина; 37 — пробка; 38 і 41 — шестірні бленд; 39 — прямо-зубчаста шестірня проміжного вала; 40, 50 і 51 — косозубчасті шестірні веденого вала; 42 — вісь блока шестерень; 43 - стопорна пластина; 44 — барабан; 45—кульковий підшипник; 46 шестерня; 47 зливна пробка; 53 — розпірна втулка

Передній кінець зала спирається на кульковий підшипник, встановлений у фланці колінчастого вала, а задній — на кульковий підшипник 13. У торець ведучого вала на роликовий підшипник 10 встановлено передній кінець веденого вала 9. Задній кінець вала обертається в кульковому підшипнику 32, запресованому в задню стінку картера.

Для безударного включення передач між шестірнями другої і третьої, четвертої і п'ятої передач розміщують синхронізатори.

На веденому валу є каретки синхронізаторів, які можуть переміщуватися по шліцах вала, косозубчасті шестерні 40, 50, 51 і прямозубчаста шестірня 28.

У нижній частині картера на підшипниках у його стінках встановлюють проміжний вал 3. На валу на шпонках установлено косозубчасті шестерні 2, 52, 49, 48 і прямозубчаста шестірня 39. Шестірня 46 першої передачі виготовлена як одне ціле з валом.

Косозубчасті шестерні, що встановлені на веденому валу, перебувають у постійному зачепленні з шестернями проміжного вала і мають внутрішні зубчасті вінці. Блок шестерень 38 і 41 заднього ходу обертається у двох роликових підшипниках на осі 42. Шестірня 38 блока знаходиться в постійному зачепленні з шестірнею 39 проміжного вала.

Першу передачу включають переміщенням уперед шестірні 28 до зачеплення з шестірнею 46, задній хід — переміщенням шестірні 25 назад до зачеплення її з шестірнею 41 крутний момент передасться через шестірню 2, проміжний вал З, блок шестерень 38 і 41 заднього ходу та шестірню 28 на веденому валу. Другу, третю, четверту і п'яту передачі включають за допогошю синхронізаторів.

Каретка 5 переднього синхронізатора за допомогою опорних пальців 34 і трьох фіксаторів, кожний з яких має корпус 14 і дві кульки 35 з пружиною 36, з'єднана з двома кільцями 7, у яких є внутрішні конусні поверхні. Кільця 7 у свою чергу жорстко з'єднані між собою блокуючими пальцями 6, які про¬ходять через отвори каретки. Отвори і пальці мають конусні блокуючі поверхні, утворені в пальцях конусними виточками, а в отворах — конусними фасками.

Під час включання п'ятої передачі каретку переміщають уперед, а фіксатори пересувають кільце 7 до зіткнення з конічною поверхнею шестірні ведучого вала. Оскільки швидкості обертання каретки і шестірні різні, каретка зміщується відносно шестірні по колу. Блокуючі поверхні каретки входять у виточки пальців, перешкоджаючи дальшому переміщенню каретки. Коли швидкості стануть однаковими, блокуючі пальці розмістяться посередині отворів і даватимуть можливість переміщатися каретці в горизонтальному напрямі. За рахунок зазора між корпусом фіксатора й опорним пальцем корпус зміщується до ведучого вала, і кулька фіксатора звільняє каретку, стискуючи пружину. Каретка переміщується, і її зуби входять у зачеплення з внутрішнім зубчастим вінцем шестірні 8. Картер коробки передач зверху закривають кришкою 16, у якій встановлено механізм переключання.

Коробка передач автомобіля ГАЗ-24 «Волга»:

Коробка передач автомобіля ГАЗ-24 «Волга» (рис. 62) має чотири передачі для руху вперед і одну передачу заднього ходу.

коробка передач газ 53

Коробка передач автомобіля ГАЗ-24 «Волга»:

1 — ведучий вал; 2 — картер; 3 — шестірня; 4 — передня кришка; 5 — муфта включання першої і другої передач; 6 — шестірня третьої передачі; 7— шестірня другої передачі; 8 — шестірня заднього ходу; 9 — муфта включання третьої і четвертої передач; 10 — шестірня першої передачі; 11 — регулювальна шайба; 12— шестірня привода спідометра; 13 — важіль; 14 — кулькова опора важеля; 15— ведений вал; 16 — корпус подовжувача; 17 — сталево-бабітова втулка; 18 — сальник; 19 — грязезахисний кожух; 20 — ковзна вилка; 21 — пересувна шестірня; 22—вісь шестірні заднього ходу; 23—пробка; 24 — вісь блока проміжних шестерень; 25 — шестірня першої передачі проміжного вала; 26 — шестірня заднього ходу проміжного вала; 27 — шестірня другої передачі проміжного вала; 28 — шестірня третьої передачі проміжного вала; 29 — приводна шестірня

Коробка передач складається з картера, верхньої кришки, подовжувача, ведучого вала, веденого вала з шестернями, проміжного блока і шестірні заднього ходу з віссю. Картер, верхня кришка і корпус подовжувача відлито з алюмінієвого сплаву.

Усі шестерні коробки передач, крім проміжної шестірні заднього ходу 26 і шестерні проміжного блока, косозубчасті. Коробка має синхронізатори для включання першої, другої, третьої і четвертої передач (синхронізатори мають таку саму будову, що й у автомобілі ГАЗ-53А). Шестірня ведучого вала З перебуває в постійному зачепленні з великою шестірнею проміжного вала. Отже, коли двигун працює і зчеплення включене, обидва вали обертатимуться одночасно.

Шестерні першої 10, другої 7 і третьої 6 передач, що насаджені на веденому валу, перебувають у постійному зачепленні з шестернями проміжного блока. Проміжна шестірня 26 заднього ходу ковзна. Шестерні першої, другої і третьої передач установлюють на веденому валу на бронзових втулках. На шліци веденого вала напресовано маточини із зовнішніми зубами, по яких переміщуються в осьовому напрямі муфти 5 і 9 синхронізатора включання відповідно першої і другої, третьої і четвертої передач. Під час включання передач переднього ходу внутрішні зуби муфти з'єднуються з прямозубчастим вінцем відповідної шестірні, і шестірня жорстко (через маточину) з'єднаною з веденим валом, який передає крутний момент на карданну передачу і далі на задні ведучі колеса автомобіля.

коробка передач газ 53

Передачі переключають за допомогою важеля 9. який установлений на верхній кришці коробки передач і виведений через підлогу до робочого місця водія.

На автомобілі ГАЗ 66 установлюють таку саму коробку передач, як і на автомобілі ГАЗ-53А, на автомобілі ЗИЛ-І31 — як на автомобілі ЗИЛ-130.

П'ятиступінчаста коробка передач автомобіля КрАЗ-355Б має прискорюючу п'яту передачу. Включення другої — третьої і четвертої — п'ятої передач здійснюється за допомогою синхронізаторів. Таку саму коробку передач установлюють на автомобілі Урал-375Д.

Призначення і будова роздавальної коробки.

Для підвищення прохідності автомобілів усі їх мости роблять ведучими. На таких автомобілях, крім коробки передач, установлюють роздавальну коробку, яка призначена для рівномірного розподілу крутного момента між ведучими мостами. Роздавальна коробка має знижуючу передачу, яка призначена для збільшення зусиль на ведучих колесах, та пристрій для включення і виключення переднього ведучого моста.

Від коробки передач рух за допомогою карданної передачі передається через фланець на ведучий вал 1 роздавальної коробки. На ведучому валу на шліцах установлена шестірня прямої і знижуючої передач 2. На проміжному валу 4 жорстко закріплена шестірня знижуючої передачі 8 і на шшцгх. установлена пересувна шестірня 5 включання переднього моста. На валу привода переднього моста 7 на шліцах нерухомо закріплена шестірня.

коробка передач газ 53

Роздавальна коробка автомобіля ГАЗ-86:

1 — ведучий вал; 2 — шестірня включання прямої і знижуючої передач; З — вал привода заднього моста; 4 — проміжний вал; 5 — шестірня включання переднього моста; 6 — картер; 7 — вал привода переднього моста; 8 — шестірня знижуючої передачі

Передній міст включають переміщенням пересувної шестірні проміжного вала назад. Для включення прямої передачі шестірню ведучого вала по шліцах переміщують назад, і Ті зуби входять у зачеплення з внутрішніми зубами шестірні веденого вала. Знижуюча передача включається переміщенням шестірні ведучого вала вперед. При цьому зуби входять у зачеплення з шестірнею проміжного вала.

Механізм переключання передач розміщений на кришці. Він складається з двох повзунів і вилок, які приводяться в дію двома додатковими важелями в кабіні водія. Перед включанням знижуючої передачі в роздавальній коробці слід включити передній міст, інакше передача не включиться.

Для того щоб не включити нижчу передачу роздавальної коробки, коли включено передній міст, в отворі корпусу встановлено блокуючий пристрій з двома штифтами і пружиною. Це запобігає перевантаженню заднього ведучого моста великим крутним моментом при включанні знижуючої передачі роздавальної коробки.

Передній міст можна включати без знижуючої передачі. Для утримання шестерень у включеному або виключеному положеннях застосовують кулькові фіксатори.

На трьохосьовому автомобілі ЗИЛ-131 з приводом на всі колеса встановлюють роздавальну коробку з двома передачами, прямою і знижуючою. Передній міст включається автоматично електропневматичним клапаном під час включання знижуючої передачі в роздавальній коробці. При включанні прямої передачі передній міст виключається примусово перемикачем, який установлено на передньому щитку приладів.

Уключання переднього моста супроводжується спалахом контрольної лампочки на щитку приладів. У роздавальних коробках трьохосьових автомобілів Урал-375Д і КрАЗ-255Б установлюють міжосьовий диференціал, який розподіляє крутний момент між середнім і заднім ведучими мостами. Роздавальна коробка цих автомобілів двоступінчаста, з вищою і нижчою передачами.

Для мащення коробки передач і роздавальної коробки застосовують спеціальне трансмісійне масло, яке рекомендується заводськими інструкціями (наприклад, ТАп-15, ТА-10 та ін.). Ці масла мають підвищену в'язкість і низьку температуру застигання.

Коробка передач автомобиля ГАЗ-53А

Какого типа коробка передач на автомобиле ГАЗ-53А и как она устроена?

На автомобиле ГАЗ-53А установлена трехвальная четырехступенчатая трехходовая коробка передач с IV прямой передачей и передачей заднего хода. Она состоит (рис.127, а) из картера 1, в котором смонтирован ведущий (первичный) вал 5, изготовленный вместе с шестерней 4 и зубчатым венцом 8 для включения IV передачи. Передний конец вала опирается на шарикоподшипник, установленный в выточке коленчатого вала, задний – на шарикоподшипник, установленный в стенке картера. На шлицах первичного вала крепится ведомый диск сцепления. Ведомый (вторичный) вал 6 передним концом опирается на роликовый цилиндрический подшипник 7, установленный в выточке первичного вала, задним – на шарикоподшипник, установленный в стенке картера. На шлицах вала имеется шестерня-каретка 23, для включения 1 передачи и заднего хода, в средней части которой нарезаны зубья для соединения с зубчатым венцом 27 шестерни II передачи. Следовательно, передвижением шестерни 23 включают и II передачу. На вторичном валу также свободно (на бронзовой втулке) смонтированы косозубые шестерни второй 22 и третьей 21 передач с зубчатыми венцами 27 и 30.

коробка передач газ 53

Рис.127. Коробка передач автомобиля ГАЗ-53А:

а – устройство; б и в – синхронизатор.

На передней (со шлицами) части вторичного вала жестко закреплена ступица синхронизатора 9. Промежуточный вал 2 в картере установлен передним концом на роликовом цилиндрическом, а задним на шариковом подшипниках. На этом же валу жестко закреплены шестерни I 24, II 28, III 29 передач и шестерни постоянного зацепления 3, образующие блок шестерен. Шестерня I передачи прямозубая, остальные – косозубые и находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями на вторичном и первичном валах. В нижней части картера жестко закреплена ось 25 блока шестерен 26 заднего хода, на которой свободно вращаются две сблокированные прямозубые шестерни. При включении передачи заднего хода одна из них (меньшая) входит в зацепление с шестерней-кареткой I передачи 23 вторичного вала, вторая (большая) – с шестерней 24 I передачи и промежуточного вала.

Внутренняя полость картера заполняется жидким трансмиссионным маслом через отверстие в его стенке, которое является и контрольным. Сверху картер закрывается крышкой 10, в которой находится механизм переключения передач, состоящий из рычага 18, вилок 15, жестко закрепленных на штоках 12, фиксаторов 13 с пружинами 14, фиксирующими передачу во включенном или выключенном состоянии замков 16, предотвращающих одновременное включение двух передач и предохранителя включения заднего хода 20 с пружиной 19. Рычаг 18 переключения передач шаровой опорой смонтирован в выточке крышки и удерживается от поворачивания вокруг своей оси штифтами. Нижний конец рычага входит в выточки шестерни-каретки и синхронизатора 11. Фиксатор представляет собой шарик 13, нагруженный пружиной 14. Шарик входит в выточки 17 штоков и фиксирует их в заданном положении, удерживая передачу в включенном или выключенном состоянии. Замки представляют собой плунжеры 16 или шарики, установленные в крышке между штоками и упирающиеся в их выточки. В среднем штоке имеется штифт, который воздействует через шарики или плунжеры на боковые штоки и запирает их так, что они не могут передвигаться, предотвращая одновременное включение еще одной передачи. Если передвигается боковой шток, то шарик (плунжер) воздействует через штифт на второй шарик (плунжер), запирая оба штока. Предохранитель включения передачи заднего хода представляет собой плунжер 20, нагруженный пружиной 19 и воздействующий непосредственно на рычаг переключения передач. Поэтому при включении передачи заднего хода необходимо преодолеть усилие пружины предохранителя. Штоки перемешаются в выточках крышки коробки передач. Между картером и крышкой имеется уплотнительная прокладка, предотвращающая утечку масла и проникновение пыли в коробку передач.

Как работает коробка передач автомобиля ГАЗ-53А?

Работает коробка так. При перемещении рычага из нейтрального положения влево и вперед он нижним концом воздействует на вилку со штоком, которая передвинет шестерню-каретку 23 I передачи назад и введет ее в зацепление с шестерней 24 I передачи промежуточного вала. Крутящий момент при включенном сцеплении (отпущенной педали сцепления) будет передаваться через шестерни 4 и 3 постоянного зацепления на промежуточный вал 2 и на шестерни 24 и 23. Так как шестерня 23 установлена на шлицах вторичного вала, то вместе с ней будет вращаться и вторичный вал, передавая крутящий момент на карданную передачу, главную передачу, дифференциал, полуоси и на колеса автомобиля. Передаточное отношение UК1 = 6,55.

Для включения II передачи рычаг 18 перемещают влево и назад. При этом вилка передвинет шестерню-каретку 23 вперед и она своими внутренними зубьями войдет в зацепление с зубчатым венцом 27 шестерни 22 II передачи, находящейся в постоянном зацеплении с шестерней 28 промежуточного вала. Крутящий момент будет передаваться, от первичного вала через шестерни постоянного зацепления на промежуточный вал, шестерни 28 и 22, зубчатый венец 27, шестерню-каретку 23 и на вторичный вал. Передаточное отношение на II передаче UК2 = 3,09.

С помощью синхронизатора (рис.127, б, в), который состоит из ступицы 9, жестко закрепленной на вторичном валу, включают III и IV передачи. На внешней поверхности ступицы выполнены шлицы, по которым передвигается муфта 11, управляемая вилкой 15. В пазы ступицы устанавливают блокирующие сухари 33 со стопорными пружинами 34, а по бокам – бронзовые блокирующие кольца 31 и 32 с внутренним конусом и наружным зубчатым венцом. На приливе шестерни III передачи и первичного вала выполнены конические поверхности, на которые находят блокирующие кольца в момент переключения этих передач. Между коническими поверхностями возникает трение и скорости вращения валов и шестерен уравновешиваются, что позволяет плавно переключать передачи.

Для включения III передачи рычаг из нейтрального положения переводят вправо и вперед. При этом вилка перемещает муфту синхронизатора назад и она воздействует на блокирующее кольцо, прижимая его конической поверхностью к такой же поверхности шестерни 21. Между ними возникает трение, скорости вращения уравновешиваются и муфта 11 плавно находит своими внутренними шлицами на зубья блокирующего кольца и зубчатого венца 30 шестерни III передачи 21. Крутящий момент будет передаваться от первичного вала через шестерни постоянного зацепления 4 и 3 на промежуточный вал 2, шестерни 29 и 21, зубчатый венец 30, муфту 11, ступицу 9 и на вторичный вал. Передаточное отношение на III передаче UК3 = 1,71.

Для включения IV передачи рычаг переводят из нейтрального положения вправо, но так, чтобы не преодолеть усилие пружины предохранителя заднего хода и назад. При этом муфта синхронизатора передвинется вперед и снова войдет в соприкосновение блокирующее кольцо с конической поверхностью первичного вала, скорости их вращения уравновесятся и муфта внутренними шлицами плавно находит на зубчатый венец 8 первичного вала 5 и соединяет первичный и вторичный валы. Крутящий момент будет передаваться от первичного вала через зубчатый венец, муфту и ступицу синхронизатора на вторичный вал. Передаточное отношение UК4 = 1.

Для включения передачи заднего хода рычаг 18 переводят из нейтрального положения вправо с преодолением усилия пружины 19 предохранителя 20 и назад. При этом меньшая шестерня войдет в зацепление с шестерней-кареткой 23, а бо?льшая – с шестерней 24 промежуточного вала. Крутящий момент будет передаваться через шестерни постоянного зацепления 4 и 3 на промежуточный вал, через блок шестерен заднего хода на шестерню-каретку 23 и на вторичный вал, изменив направление вращения валов. Так, если первичный вал вращается вправо, то промежуточный вал будет вращаться влево, тогда блок шестерен заднего хода будет вращаться вправо, а шестерня-каретка 23 вместе со вторичным валом влево, что и требовалось получить, т. е. мы изменили направление вращения карданного вала, не меняя направления вращения коленчатого вала двигателя. Автомобиль будет двигаться задним ходом. Передаточное отношение UКЗХ = 7,77.

В чем особенность устройства коробки передач автомобиля ГАЗ-24 «Волга»?

Коробка передач автомобиля ГАЗ-24 «Волга» механическая четырехступенчатая синхронизированная. Шестерни I, II, III передач и постоянного зацепления имеют косые зубья и находятся в постоянном зацеплении. Переключение передач осуществляется перемещением скользящих муфт синхронизаторов, что позволяет переключать их плавно и бесшумно. Шестерни передачи заднего хода прямозубые непостоянного зацепления и расположены: одна на промежуточном валу, вторая совмещена с муфтой синхронизатора I и II передачи выполнена в виде зубчатого венца на подвижной муфте, третья – свободно посажена на ось, закрепленную в приливе картера. В паз этой шестерни входит вилка включения, которая в заданный момент перемещает шестерню и вводит ее в зацепление с шестерней на промежуточном и вторичном валах, что обеспечивает передачу крутящего момента и изменение направления вращения валов. С картером коробки передач в задней части соединен удлинитель для крепления ее к кузову автомобиля. Вторичный вал удлинен и на его шлицах установлена скользящая вилка карданного вала. Работает коробка так же, как и у автомобиля ГАЗ-53А.

Устройство коробок передач

Ведущий вал 1 коробки передан автомобиля ГАЗ-53А установлен передним концом в торце коленчатого вала. а задним — в картере коробки передач. Шестерня 2 ведущего вала постоянно сцеплена с шестерней 20 промежуточного вала 21, вращающегося на роликовом и шариковом подшипниках.

Разрез коробки передач автомобиля ГАЗ-5ЗА

коробка передач газ 53

Разрез коробки передач автомобиля ГАЗ-5ЗА:

1 — ведущий вал; 2 — шестерня ведущего вала; 3 — фиксатор; 4 — крышка; 5 — замок; 6 — -рычаг переключения передач; 7 и 11 — вилки; 8 и 18 — шестерни третьей передачи; 9 и 17 — шестерни второй передачи; 10 — ползун; 12 и 15 — шестерни первой передачи; 13 — фланец; 14 — ведомый вал; 16 — блок шестерен заднего хода; 19 — картер; 20 — шестерня постоянного зацепления; 21 — промежуточный вал; 22 — синхронизатор; 23 — роликовый подшипник.

Ведомый вал 14 передним концом опирается на роликовый подшипник 23, установленный в торце ведущего вала, а задним концом — на шариковый подшипник. На ведомом валу расположены синхронизатор 22 и шестерни третьей 5, второй 9 и первой 12 передач.

Для включения заднего хода служит блок 16 шестерен, который можно перемещать по отдельной оси. Все шестерни и валы с подшипниками располагают в литом чугунном картере 19.

Рассмотрим устройство и действие синхронизатора, используемого при включении третьей и четвертой передач.

коробка передач газ 53

Синхронизатор:

а — разрез; б — детали;

1 — вилка; 2 — муфта; 3 — шестерня третьей передачи; 4 — шестерня ведущего вала; 5 — ступица; 6 — пружины; 7 — сухари; 8 — блокирующие кольца.

Ступица 5 установлена на шлицах ведомого вала коробки передач. В пазах ступицы расположены три сухаря 7, входящие своими выступами в кольцевую канавку на внутренней поверхности муфты 2 включения третьей и четвертой передач.

При включении третьей передачи муфту передвигают из нейтрального положения назад, и ее шлицы входят в зацепление с зубчатым венцом шестерни 3, после чего эта шестерня может вращаться только вместе с ведомым валом. В начале своего перемещения муфта увлекает за собой три сухаря 7, которые, нажимая своими торцами блокирующее кольцо 8, перемещают его в сторону включаемой шестерни 3 и заставляют внутреннюю конусную поверхность кольца прижиматься к конусной поверхности шестерни.

В результате частоты вращения шестерни 3 и муфты 2 уравниваются, после чего муфта 2 под действием силы, передаваемой от вилки выключения, безударно сцепляется с венцом шестерни 3. Так же включается четвертая передача при перемещении муфты 2 вперед до зацепления ее шлицев с зубчатым венцом шестерни 4 ведущего вала.

Вторую передачу включают зацеплением шлицев шестерни 12 с зубцами шестерни 9, первую передачу включают перемещением шестерни 12 до зацепления с шестерней 15, а задний ход — перемещением вперед блока 16 шестерен; при этом меньшая шестерня блока 16 зацепляется с шестерней 12, а большая — с шестерней 15.

Сверху картер закрывают крышкой 4, в которой установлен механизм переключения, состоящий из ползунов 10 и замков 5, фиксаторов 3 и рычага 6 переключения передач.

Действует механизм таким образом. Рычагом 6 при помощи ползунов 10 и вилок 7, 11 передвигают скользящую шестерню 12, муфту синхронизатора 22 или блок 16 шестерен заднего хода и вводят их в зацепление с различными шестернями. Схема положений рычага переключения передач показана на рисунок.

Положения рычага переключения коробки передач автомобиля ГАЗ-53А

коробка передач газ 53

Фиксаторы 3 в крышке коробки передач удерживают в определенном положении шестерни или муфты синхронизаторов при включении передач. Фиксатор состоит из пружины и шарика. Шарик входит в специальный вырез на ползуне и силой упругости пружины удерживает ползун от самопроизвольного передвижения.

Замки 5, расположенные между ползунами, предотвращают одновременное перемещение двух ползунов, т. е. одновременное включение двух передач. Замок состоит из сухаря, который при передвижении одного из ползунов входит в вырез другого, препятствуя перемещению последнего.

Ремонт коробки передач ГАЗ-53

8.06.2010/реферат

Общие сведения, диагностика и ремонт коробки передач гусеничного трактора. Классификация шестеренчатых коробок передач. Основные дефекты коробок передач, валов, осей, зубчатых колес, рычагов и вилок переключения. Техника безопасности перед пуском дизеля.

16.05.2010/курсовая работа

2. Технологічна частина

2.1. Детальна будова коробки передач ГАЗ-53

2.5. Послідовність демонтажу та визначення дефектів

2.6. Перелік інструменту, приладів та засобів що використовувались

2.7. Післяремонтна діагностика, перевірка, обкатка

2.8. Перелік робіт, що необхідно проводити при ЩТО, ТО-, ТО-2, СТО після ремонту коробки передач ГАЗ-53

3. Техніка безпеки при виконанні ремонтних робіт

4. Використані джерела

5. Додатки

Творче завдання

Вступ

Сучасний стан проблеми. На даний час, автомобільний транспорт України оснащується сучасними конструкціями рухомого складу, які відповідають вимогам народного господарства.

Перед автомобільною промисловістю, поставлено завдання, зумовити збільшення та покращення структури виробництва автомобілів, найбільш повно відповідаючих вимогам народного господарства та економії паливно-енергетичних ресурсів.

Виконуючи заходи, з підвищення безпеки руху та зменшенню шкідливого впливу транспорту на зовнішнє середовище, з одночасним зменшенням транспортних розходів на перевезення вантажів та пасажирів, вітчизняна автомобільна промисловість випустила нові моделі автомобілів, з більш високими та кращими показниками.

Вирішення поставлених задач, у великій мірі залежить від підготовки та кваліфікації інженерних кадрів, автомобільного транспорту.

В зв'язку з чим, постійне та стрімке зростання автомобільного парку в країні потребує все більше фахівців з ремонту та обслуговуванню автомобілів. Робітники з цієї професії повинні постійно удосконалювати уміння та навички з ремонту та технічного обслуговування автівок, поглиблювати знання конструкцій автомобілів. Автослюсар повинен знати практичні основи організації та виконання ремонтних робіт, пов'язаних з автомобілями, що створює актуальність теми роботи.

Саме тому, сутність та значущість теми роботи полягає у детальному огляді транспортних засобів, зокрема автомобіля ГАЗ-53, його технічної характеристики, ремонту та обслуговування, що носить вагомий характер під час експлуатації.

У конструкціях ГАЗ-53 здійснені технічні досягнення автомобілебудування - прийнятий цілий ряд нових рішень, які забезпечують зручність роботи водія, підвищення надійності, довговічності, експлуатаційних показників, зниження трудомісткості обслуговування.

Технічна характеристика ГАЗ-53.

Вантажопідйомність, кг……………………………………………4000

Найбільша вага буксируваного причепа з вантажем, кг …………. 4000

Вага автомобіля в спорядженому стані, кг…………………..……….3250

Габаритні розміри автомобіля, мм:

Довжина………………………………………………………………. 6395

Ширина…………………………………………………….…………. 2380

Висота (по кабіні без навантаження)…………………………………2220

База автомобіля, мм……………………………………………………3700

Колія передніх коліс (по грунту), мм…………………………………1630

задніх, мм………………………………………………………….……1690

Найбільша швидкість автомобіля з повним навантаженням без причепа, км/ч……………………………………………………………80-86

Трансмісія

Щеплення……………………………………………….Однодискове, сухе

Коробка передач…………………………Триходова, з синхронізаторами

на третій і четвертій передачах

перша передача………………………………………………………….6,48

друга……………………………………………………………………..3,09

третя……………………………………………………………………..1,71

четверта…………………………………………………………………..1,0

задній хід…………………………………………………………………7,9

Карданна передача……………………………………….Відкритого типу,

має кардани з голчатими

підшипниками

Вигляд ГАЗ-53 (з переду, з боку, ззаду)

2. Технологічна частина

2.1 Детальна будова коробки передач ГАЗ-53

Чотириступінчаста коробка передач вантажного автомобіля має чавунний литий картер 18 (мал. а), який шпильками прикріплений до картера зчеплення. Зверху картер закритий кришкою 26, в ній розміщений механізм управління коробкою передач. З лівого боку картера на висоті, відповідній нормальному рівню масла, виконаний маслозаливное отвір. Для зливу масла служить отвір в нижній частині картера.

У картері на підшипниках встановлені ведучий 23, ведений 10 і проміжний 20 валів. Осьові зусилля, що діють на вали, сприймаються кульковими підшипниками 22, 9 і 11, зовнішні обойми яких закріплені в картері. Провідний вал виконаний як одне ціле з шестернею 24, зубчастим вінцем і конусом. На веденому валу встановлені: на шліцах рухливе колесо-каретка 6 першої передачі, на бронзових втулках колесо 4 третя і колесо 5 другий передач і на шліцах маточина синхронізатора 21. Проміжний вал є блоком чотирьох зубчастих коліс. Колесо 19 знаходиться в постійному зачепленні з шестернею провідного валу, а шестерні третьої 77 і другий 16 передач - з колесами 4 і 5 веденого валу. На осі 13 встановлений блок зубчастих коліс 14 і 15 заднього ходу. Зубчасті колеса коробки передач, за винятком 6, 12, 14 і 75, мають косі зуби і знаходяться в постійному зачепленні.

Перша передача включається переміщенням зубчастого колеса-каретки 6 управо і введенням її в зачеплення з шестернею 12. Для включення другої передачі зубчасте колесо-каретку переміщають вліво, вводячи внутрішній зубчастий вінець в зачеплення із зовнішнім зубчастим вінцем колеса 5. На третій передачі синхронізатор 21 сполучає колесо 4 з веденим валом, а на четвертій передачі - ведений вал з ведучим. Задній хід включається переміщенням блоку зубчастих коліс заднього ходу вліво. При цьому входять в зачеплення зубчасті колеса 12 і 14, а шестерня 75 - з колесом-кареткою 6.

Муфта 34 (мал. би) синхронізатори може переміщатися по зубчастій маточині 39, закріпленою на веденому валу. У трьох пазах маточини розташовані сухарі 38, що входять виступами в кільцеву проточку зубів муфти під дією двох кільцевих пружин 40. По сторонах муфти встановлені бронзові блокуючі кільця 37 і 41, що мають зовнішні зубчасті вінці і внутрішню конічну поверхню з таким же кутом конусності, як в конічних поверхонь 35 відповідно провідного валу 23 і колеса 4 третіх передачі. У пази на торцях блокуючих кілець з окружним зазором, рівним половині товщини зуба зубчастих вінців, входять кінці сухарів 38.

При включенні передачі, наприклад третьої, муфту 34 вилкою 3 переміщають у бік колеса 4. На початку руху муфти сухарі зрушують блокуюче кільце 37 до зіткнення з конічною поверхнею 35 коліс 4 третіх передачі. Під дією сил тертя на конічних поверхнях блокуюче кільце 37 обертається відносно муфти, і її зуби упираються в зуби кільця 37 (мал. в), перешкоджаючи подальшому переміщенню муфти. Коли частоти обертання колеса 4 і веденого валу выравняются, зникнуть сили, що перешкоджають переміщенню зубчастої муфти 34, і вона увійде до зачеплення із зубами вінця 36.

Механізм перемикання коробки передач складається з вилок 3, 7, 8 (див. мал. а), закріплених на повзунах 27-29, важеля / перемикання, що притискується пружиною 2 до сферичної поверхні кришки 26, кулькових фіксаторів 25, що запобігають мимовільному включенню і виключенню передач, замку, що виключає одночасне включення двох передач, і пружинного запобіжника, що утрудняє включення передачі заднього ходу. Замок складається з двох сухарів 30 і 32, розміщених в горизонтальному отворі кришки між середнім і крайнім повзунами, і штифта 31, середнього повзуна, що знаходиться в отворі. При переміщенні середнього повзуна обоє сухаря виходять з його поглиблень і замикають крайні повзуни, виключаючи їх зсув. При переміщенні одного з крайніх повзунів сухар виходить з його поглиблення, замикає середній повзун і, сухар, замикає також і інший крайній повзун.

У голівці повзуна 27 заднього ходу встановлений пружинний запобіжник 33, що складається з плунжера, навантаженого пружиною, яка перешкоджає введенню в паз голівки важеля 1 і тим самим утрудняє включення передачі заднього ходу.

Загальна будова деталей коробки передач ГАЗ-53 включає в себе:

1 - Гайка; 2- Кільце наполегливе; 3 - Підшипник; 4 - Кільце блокуюче синхронізатора; 5 - Ролик 7х17; 6 - Пружина синхронізатора; 7 - Сухар синхронізатора; 8 - Муфта ковзає; 9 - Стопор; 10 - Втулка розпір; 11 - Втулка шестерні третьої передачі; 12 - Шестерня третьої передачі в зборі; 13 - Шайба наполеглива; 14 - Втулка шестерні другої передачі; 15 - Шестерня другої передачі в зборі; 16 - Шестерня ковзає; 17 - Вал вторинний; 18 - Підшипник; 19 - Кільце наполегливе; 20 - Шестерня; 21 - Прокладка; 22 - Кришка; 23 - Болт М10х20; 24 - Заглушка; 25 - Підшипник; 26 - Блок шестерень; 27 - Гайка стопорна; 28 - Кришка заднього підшипника вторинного валу; 29 - Сапун; 30 - Сальник; 31 - Болт М10х65; 32 - Втулка; 33 - Блок шестерень заднього ходу; 34 - Фланець вторинного валу; 35 - Шайба наполеглива; 36 - Гайка вторинного валу; 37 - Болт М10х25; 38 - Кришка; 39 - Прокладка; 40 - Шайба 10; 41 - Пластина наполеглива; 42 - Вісь блоку шестерень заднього ходу; 43 - Пробка До 1/2; 44 - Прокладка; 45 - Картер коробки передач; 46 - Прокладка; 47 - Кришка підшипника первинного валу; 48 - Скоба; 49 - Шайба 8; 50 - Болт М8х22; 51 - Маточина ковзаючої муфти; 52 - Гайка стопорна вторинного валу; 53 - Кільце стопорне; 54 - Шайба наполеглива; 55 - Вал первинний.

2.2 Таблиця аналізу дефектів на деталях та вузлах коробки передач

Пособие слесарю по ремонту автомобил Коробка передач и синхронизатор автомобиля фильмпервый

Описание:

Описание отсутствует.

Модернизация переднего моста Т-40

Описание:

Описание отсутствует.

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.